สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตบางซื่อ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ได้เข้าตรวจที่โรงเรียนอนุบาลแสงโสมเพื่อติดตามมาตรการ ป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ผลการตรวจเรียบร้อยดี บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด