สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้ให้ความสำคัญอย่างมากต่อบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการรักษาคุณภาพ และการพัฒนาต่อไปของโรงเรียน จึงจัดสวัสดิการประจำปีส่งเสริมการทำงานมอบทองแด่คุณครู-พนักงานที่ทำงานครบ 7 ปี และทุกครบรอบ 7 ปี ในปีการศึกษา 2564นี้ ได้มอบทองแด่คุณครูและพนักงานรวม 12ท่าน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564