สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 ใกล้วันลอยกระทงแล้ว โรงเรียนอนุบาลแสงโสม จัดกิจกรรมให้นักเรียน “วาดกำแพงสร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางศิลปะ ให้กับนักเรียน โดยใช้สีที่ทากำแพงแล้วเป็นไวท์บอร์ด ให้นักเรียนวาดภาพในหัวข้อต่างๆ ซึ่งวันนี้ได้วาดในหัวข้อ “ประเพณีลอยกระทง” นักเรียนวาดภาพอย่างสนุกสนาน และผลงานน่ารักมากๆค่ะ