สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

บรรยากาศสนุกสนานเปิดซัมเมอร์ 2 วันแรก 20-21 มี.ค. 66

โครงงานเรื่อง "พืช" ปลูกผักบุ้งและบันทึกการเจริญเติบโต 21 มี.ค. 66

Renovate ทาสีพื้นยางใหม่ ต้อนรับเปิดเทอม มี.ค. 66

Project Approach โครงงานเรื่อง "กล้วย" อนุบาล 2/5 วันที่ 23 ก.พ. 66

Project Approach โครงงานเรื่อง "ผักต่างๆ" อนุบาล 2/3 วันที่ 23 ก.พ. 66

Project Approach โครงงานเรื่อง "ข้าว" อนุบาล 1/1 วันที่ 23 ก.พ. 66

Project Approach โครงงานเรื่อง "สีจากธรรมชาติ" K.3/7 วันที่ 23 ก.พ. 66

มอบทองแด่คุณครู พนักงานที่ทำงานครบรอบ 7 ปี 14 ก.พ. 66

พิธีรับประกาศนียบัตรการประกวดมารยาทงาม คัดลายมือ คณิตคิดเร็ว และระบายสี 7 ก.พ. 66

พิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 2-3, 8-10 ก.พ. 2566

ประกวดมารยาทงาม คณิตคิดเร็ว คัดลายมือ และระบายสี 30 ม.ค.- 1 ก.พ. 66

ซ้อมหนีไฟ 11 - 12 มกราคม 2566

กรมควบคุมโรคเข้าตรวจลูกน้ำยุงลาย 11 ม.ค. 66 อนุบาลแสงโสมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

บุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี 7 มกราคม 2566

Merry Christmas & Happy New Year 2023

เขตบางซื่อร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในอนุบาลแสงโสม 28 พ.ย. 65

ลอยกระทง 8 พ.ย. 65

กิจกรรมสนุกๆเปิดเทอมปลาย 1 - 2 พ.ย. 65