สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Happy Songkran Day 11 April 2024

Cooking “Vegetable Deep Fried” K.1 IEP 10 April 2024

Social Studies & Experiment "Water" K.3 IEP 4 April 2024

Cooking ”Thai Fried Wontons” K.3 IEP 2 April 2024

Project Approach “Weather” activity "Weather Vane" K.IEP 1 Apr. 2024

Learn English from Music K.IEP 29 March 2024

Project Approach “Weather” activity ”Measuring Wind Speed“ K.IEP 28 March 2024

Education Parks อุทยานการศึกษา K.3 IEP 27 March 2024

Project Approach “Weather” activity ”Wonderful Windsocks“ K.3 IEP 26 March 2024

Cooking “Jelly Fruit Salad” K.2 IEP 26 March 2024

Project Approach "Weather" March-April 2024

Swimming Pool Renovation March 2024

บรรยากาศสนุกๆเปิดซัมเมอร์วันแรก 18 มี.ค. 67

Renovate พื้นยาง 1 Mar 2024

Congratulations K.3 22 Feb 2024

Chinese 22 Feb 2024

รายการ S-Cool Zone ถ่ายทำกิจกรรม 21 ก.พ. 67

Music K.1 IEP 13 Feb 2024