สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

เขตบางซื่อร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในอนุบาลแสงโสม 28 พ.ย. 65

ลอยกระทง 8 พ.ย. 65

กิจกรรมสนุกๆเปิดเทอมปลาย 1 - 2 พ.ย. 65

บทบาทสมมุติรีดนมวัว

Cooking “ลูกชุบ” กิจกรรมโครงงานเรื่อง “ถั่วเหลือง” K.1 IEP ต.ค. 65

งานมอบตัว ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นอ.1 ปีการศึกษา 2566

ฝึกนร.บีบแตรรถโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย ก.ย. 65

นร.ทุกคนได้เรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ

เล่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

Play on the lawn

กิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค. 65

Physical Education “Obstacle game” K.3 IEP

เขตบางซื่อร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนอนุบาลแสงโสม 13 มิถุนายน 2565

ไหว้ครู 9 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเมล็ดน้อยนักเดินทาง มิ.ย. 65 ชั้น อ.3

วาดภาพบนกำแพงสร้างสรรค์ มิ.ย. 65

เล่นห้องนุ่มนิ่ม ภายใต้มาตรการ Universal prevention

กิจกรรมสนุกๆเสริมทักษะ 24-25 พ.ค. 65