สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

กิจกรรมเปิดเทอมวันแรก 23 พ.ค. 65 (นร.เก่า)

Renovate ทาสีปรับปรุงพื้นยาง เครื่องเล่น ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ พ.ค. 65

บรรยากาศเปิดเรียนเทอมต้นนร.ใหม่สัปดาห์แรก 17-20 พ.ค. 65

บรรยากาศเปิดเรียนซัมเมอร์วันแรก 21 มี.ค. 65

พิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 วันที่ 23-24 ก.พ. 65

เรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ

Physical Education “Obstacle game” 

สถานที่ร่มรื่น ปลอดภัยเหมาะสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล

 “ดนตรีโคได”

เรียนคอมพิวเตอร์ 

วิ่งเล่นสนามหญ้าสัมผัสธรรมชาติ

Intensive English Program มี Native English Speaking Teacher

ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ได้เข้าตรวจ

มอบทองแด่คุณครู-พนักงานที่ทำงานครบ 7 ปี