สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

Play on the lawn

กิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค. 65

Physical Education “Obstacle game” K.3 IEP

เขตบางซื่อร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนอนุบาลแสงโสม 13 มิถุนายน 2565

ไหว้ครู 9 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเมล็ดน้อยนักเดินทาง มิ.ย. 65 ชั้น อ.3

วาดภาพบนกำแพงสร้างสรรค์ มิ.ย. 65

เล่นห้องนุ่มนิ่ม ภายใต้มาตรการ Universal prevention

กิจกรรมสนุกๆเสริมทักษะ 24-25 พ.ค. 65

กิจกรรมเปิดเทอมวันแรก 23 พ.ค. 65 (นร.เก่า)

Renovate ทาสีปรับปรุงพื้นยาง เครื่องเล่น ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ พ.ค. 65

บรรยากาศเปิดเรียนเทอมต้นนร.ใหม่สัปดาห์แรก 17-20 พ.ค. 65

บรรยากาศเปิดเรียนซัมเมอร์วันแรก 21 มี.ค. 65

พิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 วันที่ 23-24 ก.พ. 65

เรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ

Physical Education “Obstacle game” 

สถานที่ร่มรื่น ปลอดภัยเหมาะสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล

 “ดนตรีโคได”