สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

น้ำประปาในบริเวณอนุบาลแสงโสมมีคุณภาพตามเกณฑ์กำหนดของการประปานครหลวง ก.ย.66

น้ำประปากย.66

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566   ทางการประปานครหลวงได้นำน้ำประปา 3 ตัวอย่างจากโรงเรียนอนุบาลแสงโสมไปตรวจ ผลปรากฏว่าหน่วยงานของเราได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพน้ำประปาแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์กำหนดของคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง ตามโครงการน้ำประปาดื่มได้ ส่วนในทางปฏิบัติทางโรงเรียนให้นักเรียนดื่มน้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำระบบ RO  (การตรวจคุณภาพน้ำจะทำทุกปี โดยการประปานครหลวง) ตามเอกสารแนบ นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้ติดต่อกองบำรุงรักษา การประปานครหลวง เพื่อล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อถังพักน้ำอยู่เป็นประจำ