สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

สถิติจำนวนนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนต่างๆในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ ปีการศึกษา 2565

 

โรงเรียนที่นักเรียนสอบเข้าได้

จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าได้ (คน)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30 (จับสลาก)

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

5 (เข้าชั้นอ.3)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ International Program

12

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

56

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

6

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

5

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

3

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

3

โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์

2

โรงเรียนราชินีบน

4

โรงเรียนเซนต์ฟรังค์ (สามเสน)

5

โรงเรียนราชวินิต

7

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

2

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (EP)

1