สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

ถิติจำนวนนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนต่างๆในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้

ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนที่นักเรียนสอบเข้าได้

จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าได้(คน)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

52

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

11 (เข้าชั้นอ.3)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ International Program

15

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

36

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

4

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

8

โรงเรียนเซนต์ดอมินิค

1

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

5

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

9

โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์

8

โรงเรียนราชินีบน

7

โรงเรียนเซนต์ฟรังค์ (สามเสน)

2

อนุบาลสามเสน (MEP)

1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน (พหุภาษา)

1

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

3