สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

สถิติจำนวนนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนต่างๆในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้

ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนที่นักเรียนสอบเข้าได้

จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าได้(คน)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

48

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

9 (เข้าชั้นอ.3)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ International Program

17 (สถิติใหม่)

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

29

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

5

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

7

โรงเรียนเซนต์ดอมินิค

2

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

6

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

6

โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์

1

โรงเรียนราชินีบน

4

โรงเรียนเซนต์ฟรังค์ (สามเสน)

10

โรงเรียนจิตรลดา

1

โรงเรียนราชวินิต

7

อนุบาลสามเสน (MEP)

4

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง EP

2

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

4