มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร
หนึ่งวันในโรงเรียน

 

08.00

หนึ่งวันใน โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

คุณครูรับนักเรียนลงจากรถอย่างอบอุ่น คัดกรองอุณหภูมินักเรียนทุกคน และนักเรียนทุกคนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 75% ก่อนเข้าโรงเรียน

ตรวจปากและมือก่อนเข้าห้องเรียน

เล่นสนาม หรือของเล่นศูนย์อิสระ ก่อนเข้าแถว

 

08.10 เข้าแถวเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมเข้าจังหวะ

 

 

08.30 ดื่มนมสด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอนเช้า

เน้นการล้างมือด้วยสบู่ โดยใช้ก๊อกน้ำระบบเท้าเหยียบ เพื่อลดการใช้มือสัมผัส เสริมสร้างสุขอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 75% อย่างน้อยวันละ 5 ครั้ง

08.45

กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม กระโดดแทรมโพลีน ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และวิ่งเล่นสนามหญ้าสัมผัสธรรมชาติ

09.00

กิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ และ สันทนาการ นักเรียนทุกคนจะได้เรียนกับครูต่างชาติสัปดาห์ละ 5 คาบ ประกอบด้วย Social Studies 1 คาบ / Conversation 2 คาบ /  Physical Education 1 คาบ และ  Art 1 คาบ ตามตารางสอน  และนักเรียนทุกคนจะได้เรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ ดนตรีโคได สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 

เรียนดนตรีโคได หรือดนตรีเด็กเล็ก

 

บูรณาการ วิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร

 

ทดลองวิทยาศาสตร์

 

กิจกรรมโครงงาน (Project Approach) 

 

ห้องหนูน้อยพาเพลิน (ห้องเล่นนุ่มนิ่ม) ห้องสมุด ซุปเปอร์มาร์เก็ตจำลอง และบทบาทสมมุติ

 

 

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน  และพักผ่อน นอนหลับ

 

  

13.40 ตื่นนอน และ รับประทานอาหารว่าง ตอนบ่าย ท่องบทท่องจำ เล่นศูนย์อิสระ

   
 

 

15.30 รอผู้ปกครองรับกลับบ้าน เล่นสนามตามอัธยาศัยโดยมีคุณครูดูแล

 

 

  

 

 

 

 

 

-17.00-18.00

ของทุกวัน

-วันศุกร์เย็น

-วันเสาร์

 

 

หลังจากนักเรียนกลับบ้านหมดแล้ว มีการอบโอโซนฆ่าเชื้อในทุกห้องเรียน ซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อระดับโรงพยาบาล และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในทุกห้องประกอบทุกเย็น ส่วนห้องน้ำล้างทำความสะอาดทุกวัน

ในทุกวันศุกร์เย็นคุณครูจะทำความสะอาดใหญ่ เช่น เช็ดเตียงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างของเล่นทุกอย่างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างดินสอ-สี เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างฟิลเตอร์แอร์ ฟิลเตอร์เครื่องกรองอากาศ ล้างพัดลม

และทุกวันเสาร์พนักงานจะทำความสะอาดใหญ่โดยขัด ฆ่าเชื้อเครื่องเล่นสนาม ล้างระเบียงทางเดิน บันได ราวบันได ห้องน้ำ และลานทุกอาคาร รวมถึงวางเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อในห้องประกอบ ล้างไส้กรองน้ำ และล้างกล่องสบู่เหลวทุกจุด

       

      

        

        

       

           

       

     


รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา