มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ได้ระดับคุณภาพดีมากทุกมาตรฐาน โดยสมศ.

 เป็นที่น่าภูมิใจว่าสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ว่า โรงเรียนอนุบาลแสงโสม มีระดับคุณภาพ "ดีมาก" ทุกมาตรฐาน ได้แก่ ๑. คุณภาพของเด็ก  ๒. กระบวนการบริหารและจัดการ ๓. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  และได้รับยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี จากที่คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

อ่านข่าวอื่นๆ »
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา