มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ International Program ปีการศึกษา2562 รวม 17 คน (สถิติใหม่)

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2562

International Program

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

2222

เด็กหญิง

ไอยวริญญ์

อิงคยุทธวิทยา

มิลิน

2

2433

เด็กชาย

ภูมิฟ้า

ฟูเฟื่องมงคลกิจ

ภูมิฟ้า

3

2506

เด็กหญิง

กัญญ์ณณัฏฐ์

อิงคณิสร

หว่า หวา

4

2526

เด็กชาย

นพณดล

ไวยรัชพานิช บัลนาลังก์

นีโอ

5

2527

เด็กชาย

ภีมพีรวิษญ์

วิสุทธิเสน

ภีม

6

2821

เด็กหญิง

ณัฐพร

กิจเจริญศักดิ์กุล

มายด์

7

2901

เด็กชาย

ชยาวิชญ์

อินทเสม

โอกาส

8

2921

เด็กหญิง

ธัญญ์พิธา

กุวัชกะพันธ์

ธัญญ์

9

3203

เด็กชาย

วิชญะ

วรกิจวิบูลย์

ปุณณ์

10

3204

เด็กชาย

วิชญ์

วรกิจวิบูลย์

ปัญญ์

11

3322

เด็กหญิง

สฤษชา

จรัสเสถียร

เปตอง

12

3416

เด็กชาย

ศวิษฐ์

วัฒนชีวโนปกรณ์

ฟรัง

13

3434

เด็กหญิง

ชลชญา

จันทนกูล

ดีดี้

14

3437

เด็กชาย

ปฏิวัติ

สุคนธประดิษฐ

โรบิ้น

15

3717

เด็กชาย

เขมณัฐ

กิจเจริญศักดิ์กุล

ไนน์

16

อป.2/8

เด็กหญิง

รินรฎา

สุตตเขตต์

รดา

17

อป.2/9

เด็กหญิง

เอรดา

ไชยพร

เอแคลร์

อ่านข่าวอื่นๆ »
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา