มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 (ฉบับ update 3 มี.ค.)

โรงเรียนในเครือแสงโสม   www.sangsomschool.com

มาตรการของโรงเรียนในเครือแสงโสม

เพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 (Update 3 มี.ค. 63)

1.      คุณครูทำความสะอาดมือจับประตู โต๊ะ เก้าอี้ ล้างของเล่น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน และทำความสะอาดใหญ่ทุกวันศุกร์ ส่วนพนักงานทำความสะอาดเครื่องเล่นสนาม ระเบียง พื้นทางเดิน ลาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน และขัดล้างใหญ่ทุกวันเสาร์ ดังที่ได้ส่งภาพการทำความสะอาดใหญ่ในไลน์กลุ่มเป็นประจำ

2.      ทำการอบโอโซนในห้องเรียน (ซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อระดับโรงพยาบาล) ทุกห้องเรียน ทุกเย็น

3.      คุณครูดูให้นักเรียนใช้แอลกอฮอล์เจล 90%และวัดอุณหภูมินักเรียนทันทีก่อนเข้าโรงเรียนทุกวัน รวมถึงสังเกตอาการต่างๆ ถ้ามีการไอ จาม หรือมีน้ำมูก หรือมีไข้จะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน โดยคัดกรองรอที่ห้องพยาบาล

4.      ทุกห้องเรียนมีแอลกอฮอล์เจล ให้นักเรียน คุณครูดูแลเรื่องการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

5.      คุณครูให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยประจำวัน เช่น การไม่นำของเล่นหรือมือเข้าปาก,การไม่ใช้มือจับอาหารเข้าปาก ต้องใช้ช้อนส้อมเท่านั้น, การให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยมาจากบ้านทุกวันและแนะนำให้นักเรียนตระหนักถึงการรักษาอนามัยของส่วนรวม

6.      เปิดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องกรองอากาศในห้องเรียนทุกวัน และมีการดูแลรักษาความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ

7.      บุคลากรของโรงเรียนให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขอนามัยของตน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม

8.      โรงเรียนได้ติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ขอคำปรึกษาจากแพทย์ที่ปรึกษาของโรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้องค์ความรู้และข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบันมาปรับมาตรการต่างๆในการดูแลและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

9.      ให้นักเรียนที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกประเทศ (รวมถึงพี่น้องที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน) แม้จะยังไม่มีอาการใด หยุดเรียนเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน โดยสำหรับกรณีนี้ทางโรงเรียนจัดการชดเชยให้ดังนี้

-          ส่งวิดีโอการสอนให้ทุกวัน ทุกวิชา

10. ตรวจพาสปอร์ตของนักเรียนในวันแรกที่เปิดเทอม และวัดอุณหภูมิ / ตรวจพาสปอร์ตของผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะเข้าในบริเวณโรงเรียน  และมีการเก็บข้อมูลประวัติการเดินทางของนักเรียนและบุคคลในครอบครัว

11. งดกิจกรรมซัมเมอร์ วันที่ 16 มี.ค. – 23 เม.ย. 63 เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19    

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือค่ะ   

อ่านข่าวอื่นๆ »
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา