มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19

 

มาตรการของโรงเรียนในเครือแสงโสม

เพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

1.คุณครูทำความสะอาดมือจับประตู โต๊ะ เก้าอี้ ล้างของเล่น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน และทำความสะอาดใหญ่ทุกวันศุกร์ ส่วนพนักงานทำความสะอาดเครื่องเล่นสนาม ระเบียง พื้นทางเดิน ลาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน และขัดล้างใหญ่ทุกวันเสาร์ ดังที่ได้ส่งภาพการทำความสะอาดใหญ่ในไลน์กลุ่มเป็นประจำ

2.ทำการอบโอโซนในห้องเรียน (ซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อระดับโรงพยาบาล) ทุกห้องเรียน ทุกเย็น

3.คุณครูดูให้นักเรียนใช้แอลกอฮอล์เจล และวัดอุณหภูมินักเรียนทันทีก่อนเข้าโรงเรียนทุกวัน รวมถึงสังเกตอาการต่างๆ ถ้ามีการไอ จาม หรือมีน้ำมูก หรือมีไข้จะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน โดยคัดกรองรอที่ห้องพยาบาล

4.ทุกห้องเรียนมีแอลกอฮอล์เจลให้นักเรียน คุณครูดูแลเรื่องการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

5.คุณครูให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยประจำวัน เช่น การไม่นำของเล่นหรือมือเข้าปาก,การไม่ใช้มือจับอาหารเข้าปาก ต้องใช้ช้อนส้อมเท่านั้น, การสวมหน้ากากอนามัย และแนะนำให้นักเรียนตระหนักถึงการรักษาอนามัยของส่วนรวม

6.เปิดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องกรองอากาศในห้องเรียนทุกวัน และมีการดูแลรักษาความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ

7.บุคลาการของโรงเรียนให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขอนามัยของตน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม

8.โรงเรียนได้ติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ขอคำปรึกษาจากแพทย์ที่ปรึกษาของโรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้องค์ความรู้และข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบันมาปรับมาตรการต่างๆในการดูแลและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

9.ให้นักเรียนที่เดินทางมาจากประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเซีย ฮ่องกง มาเก๊า และ สิงคโปร์ (รวมถึงพี่น้องที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน) แม้จะยังไม่มีอาการใด หยุดเรียนเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน โดยสำหรับกรณีนี้ทางโรงเรียนจัดการชดเชยให้ดังนี้

            - ส่งวิดีโอการสอนของคุณครูประจำชั้นให้ทุกวิชา ทุกวัน

            - จัดการบ้านให้ผู้ปกครองทุกวัน และสามารถมารับได้ในเวลาที่ผู้ปกครองสะดวก

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือค่ะ  

อ่านข่าวอื่นๆ »
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา