มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

บูรณาการวิทยาศาสตร์ประกอบอาหารเมนู"ขนมกล้วยๆ" 23 พ.ค.61 ชั้นอ.3

     หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ได้จัดให้มีการเรียนบูรณาการทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร โดยนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสาร เช่น แป้งผสมน้ำแล้วเป็นอย่างไร นวดแป้งแล้วเป็นอย่างไร  ได้ประกอบอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ และมีการบูรณาการวิชาการต่างๆ เช่น ภาษาไทย การสะกดคำ หรือคณิตศาสตร์เข้าไปด้วย  ในเมนู ขนมกล้วยๆ” ที่นักเรียนชั้นอนุบาล ได้ทำในปีการศึกษา 2561 นี้ นักเรียนได้สำรวจต้นกล้วย ส่วนต่างๆของกล้วย เช่น ใบตองที่นำไปทำกระทงใส่ขนม  หน่อกล้วย เรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของกล้วย  ลักษณะนามของกล้วยเป็น ผล หลายผลรวมเป็น หวี  หลายหวีรวมเป็น เครือ  และได้เล่นม้าก้านกล้วย  ปืนก้านกล้วย และประกอบอาหารขนมกล้วย นักเรียนได้ยีกล้วย  ผสมกล้วยกับแป้ง  ได้ชิมน้ำตาล-เกลือ สัมผัสแป้ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการทำขนม  ตักใส่ขนมกล้วยลงในกระทง  โรยมะพร้าว  ได้รู้จักการประกอบอาหารโดยการนึ่ง  โดยทางโรงเรียนได้จัดห้อง Kids Learning Center & Kids Cooking Club เพื่อให้นักเรียนประกอบกิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานมากค่ะ

 

อ่านข่าวอื่นๆ »
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา