มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2560

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2560

รวม50 คน จากนักเรียนที่ไปสอบ200 คน

ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3101

เด็กชาย

ธัชธรรม

เจนกุลนิษฐ์

พร้อม

2

3102

เด็กชาย

ดรากรณ์

จันทรสกุล

พีท

3

3204

เด็กชาย

ปณพัฒน์

ขจรปรัชญา

ไกเซอร์

4

3210

เด็กชาย

ตรัย

อ้อยศรีสกุล

ตรัย

5

3215

เด็กหญิง

อชิรญาณ์

อ่อนส้มกฤษ

จีจี้

6

3228

เด็กชาย

นวิน

ศราวุธานุกูล

นวิน

7

3229

เด็กชาย

ปุณณพัชร์

ลักษณ์สุวงศ์

ปูน

8

3230

เด็กหญิง

พริมา

ฉาบแก้ว

พรีม่า

9

3233

เด็กหญิง

รักกาญจน์

ชัยภาสกรสกุล

มีมี่

10

3237

เด็กหญิง

ญาดา

สำเนียงงาม

หลิว

11

3309

เด็กหญิง

กัญญาภัค

ปัทมาลัย

มินตรา

12

3311

เด็กหญิง

พิมพ์พิชชา

เพ็ชรวงศ์

ฟางข้าว

13

3313

เด็กหญิง

พัชรนันท์

ทวีรัตนศิลป์

จาญ่า

14

3315

เด็กหญิง

นพัฐธพร

สุนทรานุรักษ์

น้ำหอม

15

3316

เด็กชาย

พรเทพ

นาวีเรืองรัตน์

เอ็ม

16

3317

เด็กหญิง

กษิติ์นาถ

กษิรักษา

มิว

17

3326

เด็กหญิง

พัทธ์ธีรา

ตันพิพัฒน์

แมงปอ

18

3327

เด็กชาย

จิรัฏฐ์

จิรเดชวิโรจน์

ปัณ

19

3330

เด็กชาย

กฤษฎี

อุกฤษฎ์ดุษฎี

ล่องแก่ง

20

3331

เด็กชาย

สุกฤษฎิ์ โตนิโน่

คาลเดอราซโซ่

โตนิโน่

21

3335

เด็กหญิง

จิรสุดา

ไทยเจริญ

เพนกวิน

22

3337

เด็กชาย

ภคพล

พจน์สุภาพ

ป้อง

23

3338

เด็กหญิง

เบญญาภา

อัษฎมงคล

ลูน่า

24

3401

เด็กหญิง

พิมพ์ชนก

อภิญญาวงศ์เลิศ

มัดหมี่

25

3404

เด็กชาย

สรัทธา

รักเพชรมณี

โฮจิ

26

3405

เด็กหญิง

จิรัชยา

ชุลีเกียรติ

เกรซ

27

3414

เด็กชาย

ธัญญ์ธน

กุวัชกะพันธ์

ธีม

28

3425

เด็กหญิง

กวิสรา

จิตต์จรูญ

ไอโกะ

29

3427

เด็กหญิง

ณัชชา

วินัยจรูญ

เปียโน

30

3434

เด็กชาย

ณัฐพัชร์

พาชีรัตน์

สกาย

31

3516

เด็กหญิง

ฐานิตา

คูประสิทธิ์รัตน์

นิต้า

32

3519

เด็กชาย

ณัฏฐพล

วีรธนวิทย์

คุณ

33

3717

เด็กชาย

ปัณณวัฒน์

พิริยะอารยะกูล

เกมส์

34

3720

เด็กหญิง

ปภาวรินท์

เตชะเดช

ต้นข้าว

35

3729

เด็กชาย

ณภพ

อังคณาโสภิต

นีโอ

36

3837

เด็กหญิง

ธันย์ณิชา

เสียงชื่นจิตร

ณิชา

37

3905

เด็กชาย

พุทธชย

โพธิ์สินสมวงศ์

ริว

38

3907

เด็กชาย

ชิติวิทย์

วิบูลย์วัฒนา

อะตอม

อนุบาลแสงโสม (สัมมากร)

39

3801

เด็กชาย

ณัฐชนน

กิจไพบูลย์ทวี

ปลื้ม

40

3814

เด็กชาย

ภาวัต

นรัจฉริยางกูร

ริวริว

41

3824

เด็กชาย

อติวิชย์

 เจียมจิตานันต์

อติ

42

3921

เด็กชาย

ธีระพงษ์

วนาพันธพรกุล

โอห์ม

43

3935

เด็กชาย

รัญชน์

ลาสุนนท์

บัดดี้

44

3009

เด็กชาย

พลัฏฐ์

ธรรมเจริญสถิต

แกรนด์เบลล์

45

3021

เด็กหญิง

ศุภิสรา

กลิ่นผกา

แซน

46

3022

เด็กชาย

หริศ

หงสกุล

ปาเต็ก

47

3023

เด็กชาย

ปรีดี

 ธรรมารมณ์

เจี๊ยบ

48

3024

เด็กชาย

ภัควัฒน์

สาธุเสน

กาย

49

3027

เด็กชาย

ชยุตพงศ์

กวีกิจวิชชา

พีช

50

3032

เด็กชาย

คเณศ

ชัยนิรามัย

กูเกิ้ล

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2560

(International Program)

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3837

เด็กหญิง

ธันย์ณิชา

เสียงชื่นจิตร

ณิชา

2

2934

เด็กหญิง

ธีรัญดา

วงศ์สมุทร

ธีด้า

3

อป.2902

เด็กหญิง

อรภิชา

หงษ์จินตกุล

แพรว

4

อป.2018

เด็กชาย

ยุกต์

ตันติชาติวัฒน์

จูปิเตอร์

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2560

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3236

เด็กหญิง

ณดาว

ไชยสิทธิ์

ณดาว

2

3115

เด็กชาย

ศุภธัช

เดชะรินทร์

ริว

3

3627

เด็กหญิง

วรจิตรา

ช่อวิเชียร

เฟียสต้า

4

3205

เด็กชาย

ณภัทร

นิ่มละออ

นีโม่

5

3827

เด็กชาย

วิพุช

วิพุธศิริ

เจได

6

3117

เด็กชาย

จิรสิน

อภินันท์รัตนกุล

เจซิน

7

อป.3904

เด็กหญิง

ชุติมันต์

วิริยะประภานนท์

ศิริ

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ปีการศึกษา2560

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ- นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3328

เด็กหญิง

นภัตสร

ธนกฤตโกศล

เจด้า

2

2315

เด็กหญิง

อภิชญา

เลิศวรธรรม

เอินเอิน

3

2334

เด็กหญิง

นันท์นภัส

ยอดตาคำ

บิว

4

2111

เด็กชาย

อนันดา

อนันตโชค

อันดา

5

2110

เด็กชาย

สัณหณัฐ

แก้วเกื้อกูล

ปันปัน

6

2305

เด็กชาย

ธนภณ

ยมจินดา

วิคเตอร์

7

2312

เด็กชาย

ธนพุทธา

ชวนะวิรุฬห์

ธอร์

8

2333

เด็กชาย

บรรยวัสถ์

ตระการวนิช

คูณ


อ่านข่าวอื่นๆ »
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา