มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร
15 กรกฎาคม 2562
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562   ทางการประปานครหลวงได้นำน้ำประปา 3 ตัวอย่างจากโรงเรียนอนุบ...
4 กรกฎาคม 2562
ในปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้จัดกิจกรรมให้พี่ชั้นอนุบาล 3 เป็นผู้นำการพูดคำศัพท์ภา...
27 มิถุนายน 2562
ในโครงการพ่อแม่อาสา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ท่านผู...
21 มิถุนายน 2562
เพื่อส่งเสริมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้จัดให้มีกิจกรรมพูดคำศัพท์ภาษาอังก...
7 มิถุนายน 2562
วิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร ชั้นอนุบาล 1 เมนู “Stir Fried Lotus Stems With Egg” หลักสู...
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา