มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร
23 พฤษภาคม 2562
หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ได้จัดให้มีการเรียนบูรณาการทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร โดยนักเรีย...
22 พฤษภาคม 2562
นักเรียนทุกคนจะได้เรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ(คุณครูชาวจีน) ตามตารางสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งใช้เทคนิ...
17 พฤษภาคม 2562
   Teacher สอนประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เริ่มด้วยการร้องเพลง / สอน Co...
16 พฤษภาคม 2562
  นักเรียนทุกคนจะได้เรียน Physical Education กับ Teacher เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ และ...
14 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดกิจกรรมบูรณาการโดยคุณครูเล่านิทานเรื่อง “เมล็ดน้อยนักเดินทาง” ...
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา