สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗)

สมศ web

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้ระดับคุณภาพดีมากทั้งสามมาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก / กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

 

และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี ดังนี้ การที่อาจารย์แสงโสม ริ้วตระกูล คณะครูโรงเรียนอนุบาลแสงโสมร่วมกันดำเนินการผลิตสื่อเทคโนโลยี ถอดบทเรียนหน่วยต่างๆในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมานำเสนอในโปรแกรม PowerPoint โหลดภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพเสมือนจริง เป็นสื่อเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ทำสื่อเทคโนโลยีใช้ทุกชั้นเรียนและฝึกการนำเสนอได้ทุกคน เก็บสื่อหรือลงใน file ลงในคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน และสามารถหยิบมาจัดประสบการณ์ให้เด็กในห้อง Smart classroom ที่มีจอ LED ขนาดใหญ่เห็นภาพได้ชัดเจนน่าสนใจเด็กจำเรื่องราวเหตุการณ์ได้ติดตัวไปนาน ทางโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ในแนวทางปฏิบัติสถานศึกษาควรนำไปเผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่นได้มีสื่อเทคโนโลยีนำไปใช้บ้าง เพื่อเป็นนวัตกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี และเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้การชี้แนะและช่วยเหลือแก่สถานศึกษาอื่นๆต่อไป

สื่อวีดิทัศน์ แนะนำ

ผลสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลวันที่ 3 เมษายน 2564
นักเรียนจากอนุบาลแสงโสม สอบได้ 52 คน 
จากนักเรียนอนุบาลแสงโสมที่ไปสอบ 198 คน

ผลการจับสลากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลวันที่ 6 มีนาคม 2566 ได้ 30 คน


ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ


 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2566
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2562-15 ธ.ค. 2563) เต็มแล้ว รับสำรอง

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2567
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2563-15 ธ.ค. 2564) 

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2568
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2564-15 ธ.ค. 2565)

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2569
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2565-15 ธ.ค. 2566)

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2570
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2566-15 ธ.ค. 2567)

   


   

ระเบียบการและจองออนไลน์

เปิดให้ชมโรงเรียนและลงทะเบียนจองที่เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-16:00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 10:00-16:00 น. 

(เข้าชมโรงเรียนกรุณาใส่หน้ากากอนามัย)

เปิดซัมเมอร์ 25 กันยายน - 27 ตุลาคม 2566 

เปิดเทอมปลาย วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566

คุณครู พนักงาน และนักเรียนตรวจ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และทุกคนใส่หน้ากาก 100% คุณครูและพนักงานทุกคนของโรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

จดหมายข่าว

ภาพกิจกรรม

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png3.png3.png0.png4.png
วันนี้1044
อาทิตย์นี้6390
เดือนนี้32911
รวม473304

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน