สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

08.00

หนึ่งวันใน โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

คุณครูรับนักเรียนลงจากรถอย่างอบอุ่น คัดกรองอุณหภูมินักเรียนทุกคน และนักเรียนทุกคนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 75% ก่อนเข้าโรงเรียน

08.10

เข้าแถวเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมเข้าจังหวะ

08.30

ดื่มนม

เน้นการล้างมือด้วยสบู่ โดยใช้ก๊อกน้ำระบบเท้าเหยียบ เพื่อลดการใช้มือสัมผัส เสริมสร้างสุขอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 75% อย่างน้อยวันละ 5 ครั้ง

08.45

กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม กระโดดแทรมโพลีน ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และวิ่งเล่นสนามหญ้าสัมผัสธรรมชาติ

09.00

กิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ และ สันทนาการ นักเรียนทุกคนจะได้เรียนกับครูต่างชาติสัปดาห์ละ 5 คาบ ประกอบด้วย Social Studies 1 คาบ / Conversation 2 คาบ /  Physical Education 1 คาบ และ  Art 1 คาบ ตามตารางสอน  และนักเรียนทุกคนจะได้เรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ ดนตรีโคได สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

บูรณาการวิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร

ทดลองวิทยาศาสตร์

ห้องหนูน้อยพาเพลิน (ห้องนุ่มนิ่ม)

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน นอนหลับ

13.40

ตื่นนอนและดื่มนม รับประทานอาหารว่าง ตอนบ่าย ท่องบทท่องจำ เล่นของเล่น

15.30

รอผู้ปกครองรับกลับบ้านเล่นตามอัธยาศัยโดยมีคุณครูดูแล

17.00-18.00

ของทุกวัน

-วันศุกร์เย็น

-วันเสาร์

หลังจากนักเรียนกลับบ้านหมดแล้ว มีการอบโอโซนฆ่าเชื้อในทุกห้องเรียน ซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อระดับโรงพยาบาล และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในทุกห้องประกอบทุกเย็น ส่วนห้องน้ำล้างทำความสะอาดทุกวัน

ในทุกวันศุกร์เย็นคุณครูจะทำความสะอาดใหญ่ เช่น เช็ดเตียงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างของเล่นทุกอย่างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างดินสอ-สี เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างฟิลเตอร์แอร์ ฟิลเตอร์เครื่องกรองอากาศ ล้างพัดลม

และทุกวันเสาร์พนักงานจะทำความสะอาดใหญ่โดยขัด ฆ่าเชื้อเครื่องเล่นสนาม ล้างระเบียงทางเดิน บันได ราวบันได ห้องน้ำ และลานทุกอาคาร รวมถึงวางเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อในห้องประกอบ ล้างไส้กรองน้ำ และล้างกล่องสบู่เหลวทุกจุด