สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

IEP Conversation with Native English Speaking Teacher “Pets” และ "Phonics" นักเรียนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

IEP มี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้น และสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70%