สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

เปิดเทอมปลายวันแรก 30 ตุลาคม 2566 นักเรียนตื่นเต้นกับสนามหญ้าใหม่พร้อมกิจกรรมสนุกๆ เช่น เล่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เรียน Physical Education โดยใช้ของเล่นใหม่ในการฝึกทักษะ กระโดดแทรมโพลีน เล่นห้องนุ่มนิ่ม เรียนดนตรี เรียนว่ายน้ำ เรียนคอมพิวเตอร์ และวิ่งเล่นสนามหญ้าสัมผัสธรรมชาติ เป็นต้น นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน