สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้เปลี่ยนพื้นสนามเด็กเล่นเป็นหญ้าเทียม แบบ Premium  ระบายน้ำได้ดี พื้นผิวนุ่มเหมาะกับเด็กเล็ก และได้เพิ่มของเล่นกีฬา-ฝึกทักษะใช้ในการเรียน Physical Education เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกล้ามเนื้อใหญ่ ฝึกทักษะการทรงตัว และออกกำลังกายค่ะ