สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

กิจกรรมสนุกๆได้ทักษะในวันเปิดเทอมวันที่สอง 24 พ.ค. 65 เช่น การเรียน Physical Education หัวข้อ "Zigzag running" ของห้องเรียน Intensive English Program ซึ่งมี Native English Speaking Teacher เป็น Homeroom teacher คู่กับครูไทย การเล่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง และเล่นห้องเล่นนุ่มนิ่ม เพราะเราเชื่อว่า "การเล่นเป็นการเปิดสมอ"