สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Cooking “Deep Fried Sweet Potato Ball” K.2 IEP 19 June 2024

Learn English with fun activities “Physical Education” IEP 17 June 2024

Cooking “Stir Fried Lotus Stems With Egg” K.1 IEP 14 June 2024

Melodeon & Music K.3 12 June 2024

ประชุมครูผู้ปกครอง 10-28 มิถุนายน 2567

Conversation K.2 IEP 7 June 2024

ไหว้ครู 6 มิ.ย. 67

Learn English through Play “Playground” K.3 IEP 5 June 2024

How do seeds get around? K.3 IEP 4 June 2024

I.Q. with Giant IPAD K.3 IEP 31 May 2024

Music K.2 IEP 30 May 2024

K.1 IEP Learning “How to brush your teeth ?” 29 May 2024

Conversation อ.3 ภาคปกติ 28 พ.ค. 67

Giant IPAD “Social Studies” K.3 IEP 27 May 2024

Conversation K.3 IEP 24 May 2024

Chinese อ.3 23 May 2024

Renovate ทาสีเครื่องเล่นใหม่ พ.ค. 67

บรรยากาศสนุกๆเปิดเทอมวันแรก 20 พ.ค. 67