สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

รายชื่อนักเรียนเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2565

รวม 30 คน  

ประกาศผลวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3101

เด็กหญิง

นันท์นรินทร์

วงศ์เอกบุตร

วิกกี้

2

3105

เด็กหญิง

นิชานันท์

วชิรกาญจนาภรณ์

นิชา

3

3217

เด็กชาย

ณฤตบดินทร

สุดประเสริฐ

ทีเจ

4

3230

เด็กชาย

ศรัณย์รัฐ

โรจนวราภรณ์

ปกป้อง

5

3305

เด็กชาย

ณัฐชนน

ไทยสาครพันธ์

เนตรา

6

3313

เด็กหญิง

กัลยกร

ผลทรัพย์

จ๊ะจ๋า

7

3317

เด็กชาย

ศุภพิชญ์

ยุวนิชยากุล

โฮป

8

3323

เด็กหญิง

เปรมปรีดิ์

ธัชแก้วกรพินธุ์

ข้าวขวัญ

9

3324

เด็กชาย

ธัชพนธ์

กันทาธรรม

ภูมิ

10

3329

เด็กหญิง

นิษฐกานต์

สวัสดิ์ธิติธนา

เเยม

11

3330

เด็กหญิง

วัชรณิภา

อัศวสัมฤทธิ์

แกมม่า

12

3337

เด็กหญิง

ณิณา

จันทร์ทองแก้ว

ณิณา

13

3428

เด็กชาย

มหาสมุทร

ใจหนัก

ลิเภา

14

3430

เด็กหญิง

ลลิล

สินาโรจน์

อัยย์

15

3515

เด็กหญิง

ปณิริณ

คูประสิทธิ์รัตน์

ณิริณ

16

3608

เด็กชาย

ปีดี

เรืองตระกูล

ปีดี

17

3617

เด็กชาย

อนันตชัย

บุญเหลือ

ไลก้า

18

3619

เด็กหญิง

ปณิชา

ชัยประเสริฐ

มิว

19

3725

เด็กหญิง

สุภัสสรา

โกมลเมธา

แองจี้

20

3822

เด็กชาย

ธีรภัทร

แสงมณี

ภัทร

21

3901

เด็กชาย

ณฐาภพ

ภิรมย์

อัลมอนด์

22

3902

เด็กหญิง

มิลดา

ประดับมุข

มิน

23

3014

เด็กชาย

พิชญะ

จาละ

ภูมิ

24

3025

เด็กชาย

ภูผา

สมประสงค์

ภูผา

25

อป.3/8

เด็กหญิง

ภูริชญา 

ศรีเอี่ยมสะอาด

ซีลีน

26

อป.3/8

เด็กชาย

จิรภีมม์ 

ศรีสุวนันท์

บีม

27

อป.3/9

เด็กชาย

สรวิศ

 พันธุ์สังวร

เปปเปอร์

28

อป.3/9

เด็กหญิง

ภิญญาพัชญ์

ศรีวรกุล

พรีน

29

อป.3/9

เด็กชาย

ดิฐสกุล

บุญมี

ฟูลฟิว

30

อป.3/9

เด็กหญิง

ณรินทร์ 

 อมตชีวิน

น้ำริน

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา 2565

International Program

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

2313

เด็กหญิง

ธนิดา

ทองวณิชนิยม

ทีน่า

2

2330

เด็กหญิง

อัญญารินทร์

ศิลปสุวรรณ

อัยย์

3

2625

เด็กชาย

พันธ์ภูริ

สิริเวชชะพันธ์

เพย์ตัน

4

2701

เด็กชาย

กฤตพล

พงศ์แพทย์พิพัฒน์

ภีม

5

2807

เด็กหญิง

พรนับพัน

สะแกงาม

มันตรา

6

2912

เด็กหญิง

อริณญาพัชร

ทรัพย์กรานนท์

ยูเค

7

2926

เด็กหญิง

ธีรยา

เมตตาพิสุทธิพร

โนร่า

8

2110

เด็กหญิง

ปทิตตา

สุขเกษม

โมเน่

9

อป.2/8

เด็กหญิง

ลลิลดา

สุตตเขตต์

ลลิล

10

อป.2/8

เด็กหญิง

นภกมล

ลิ้มมณฑล

เหม่เหม๋

11

อป.2/8

เด็กชาย

กันต์พสิษฐ์

เรืองเดชสกุล

สมาร์ท

12

อป.2/9

เด็กชาย

กันต์พิสุทธิ์

เกตุพิชัย

กันต์

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2565

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3121

เด็กหญิง

มิลินท์

ขวัญทอง

มิลิน

2

3216

เด็กชาย

ก่อกวิน

วงษ์วีระนิมิตร

ซันซัน

3

3231

เด็กชาย

ปัฏฐากรณ์

คงคาน้อย

เทสท์

4

3331

เด็กชาย

ภูมิพัฒน์

ชื่นชม

มิลเลี่ยน

5

3334

เด็กชาย

ธาม

บุณยะรัตเวช

ธาม

6

3401

เด็กหญิง

วิรัณรักษ์

พงศ์พรทรัพย์

วิวิว

7

3419

เด็กหญิง

ณัฐภร

ลิปิพันธ์

พิน

8

อป.3/8

เด็กชาย

จิรภีมม์ 

ศรีสุวนันท์

บีม

9

อป.3/8

เด็กหญิง

ปวริศา 

สุคนธทรัพย์

พิพิม

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  ปีการศึกษา2565 จำนวน 56 คน

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3003

เด็กชาย

วงศ์วริศ

อยู่ยืนยง

ติลย์

2

3015

เด็กชาย

พีรพงศ์

อยู่ยืนยง

ตุลย์

3

3020

เด็กชาย

จารุพัฒน์

เพ็ญเลี้ยง

ออกัส

4

3025

เด็กชาย

ภูผา

สมประสงค์

ภูผา

5

3027

เด็กชาย

พีรวิชญ์

สุดใจ

ออโต้

6

3109

เด็กชาย

นรภัทร

สุทธิธรรมเกษม

ภัทร

7

3119

เด็กชาย

วยศสกร

อวะภาค

เปาเปา

8

3128

เด็กชาย

ชฎิล

โค้วตระกูล

เก้า

9

3206

เด็กชาย

กวี

จองศิริกุล

ตูน

10

3211

เด็กชาย

รัชชานนท

องควัฒน์

นนท

11

3218

เด็กชาย

ปุณณพัฒน์

วุฒิเมธีกุล

ปุณณ์

12

3219

เด็กชาย

ศรณ์กวิณ

สารันต์

กิมมิค

13

3225

เด็กชาย

อภิวัชร์

ยงชัยหิรัญ

ริกิ

14

3308

เด็กชาย

อภิวรรธน์

ทัฬหสิริเวทย์

ตฤณ

15

3310

เด็กชาย

ติณณ์

สวัสดิชัยพงษ์

ติณณ์

16

3318

เด็กชาย

กฤษฎิ์บวร

สัจจญาณ

เเสตมป์(ก)

17

3328

เด็กชาย

ธนัญชพัทธ์

วัลลภพรละภักดิ์

เเสตมป์(ธ)

18

3334

เด็กชาย

ธาม

บุณยะรัตเวช

ธาม

19

3417

เด็กชาย

อภิวิชญ์

ยงชัยหิรัญ

ริวจิ

20

3422

เด็กชาย

ภีมพัฒน์

ศรีรองเมือง

ภีมม์

21

3428

เด็กชาย

มหาสมุทร

ใจหนัก

ลิเภา

22

3506

เด็กชาย

กฤตปภัช

อินทรัตนพล

อิฐ

23

3519

เด็กชาย

กรณ์ตินันท์

เหลียงกอบกิจ

อันน์

24

3524

เด็กชาย

ธานันท์

พุทธรักษา

ว่าน

25

3602

เด็กชาย

กสิพงษ์

ภารัชสิทธิ์

อิ๊ก

26

3604

เด็กชาย

ธนธรณ์

สุระสะ

จูเนียร์

27

3605

เด็กชาย

นวรรธ์วัตต์

โตจีน

เฌอแตมป์

28

3606

เด็กชาย

กันตพัฒน์

รัตธนภาส

คิน

29

3607

เด็กชาย

ณัฐธนาพล

สุวรรณ์ธนากุญช์

วาเลน

30

3626

เด็กชาย

ปกป้อง

วันสม

กัน

31

3634

เด็กชาย

วฤช

พานิชอิงอร

ไจ่ไจ๋

32

3635

เด็กชาย

อภิวิชญ์

อัศวปรีชาวงศ์

เลโอ

33

3702

เด็กชาย

ธภัทร

อภินันทนกูล

ธามม์

34

3704

เด็กชาย

ภณธร

รัตนดิเรก

พอร์ช

35

3705

เด็กชาย

วีรเกียรติ

การกุศล

นาย

36

3706

เด็กชาย

เกียรติวีระ

การกุศล

กาย

37

3709

เด็กชาย

ชนนน

สิริวิวัฒนา

เบ๊บ

38

3712

เด็กชาย

ภูเมธ

ภักดีปรัชญากร

สมาร์ท

39

3722

เด็กชาย

ธีร์ธวัช

นิสยันต์

ทีเจ

40

3723

เด็กชาย

ธนัท

อภินันทนกูล

ธีร์

41

3724

เด็กชาย

โชติทีฆรวี

ศรีวิสุทธิ์

มาร์

42

3803

เด็กชาย

พชรกร

รุ่งทิวากรกิจ

พีเค

43

3807

เด็กชาย

พัดธงทิว

แดงรักษา

ออดี้

44

3813

เด็กชาย

ประชาภิวัฒน์

ธรศรี

ป๊อป

45

3815

เด็กชาย

ชิษณุพงศ์

การกูลกิจ

ยูโน่

46

3825

เด็กชาย

ภคิน

ฉายสุริยะ

อาเธอร์

47

3828

เด็กชาย

อาธีรินทร์

พันธุ์ศิริ

เลโอ

48

3908

เด็กชาย

นฤทัชช

พงค์สุวภาพ

อินทัช

49

3912

เด็กชาย

ปุณกัณฐ์

เล็กเจริญวงศ์

วิณ

50

3913

เด็กชาย

 วริทธิ์ศรันต์

โสภณิก

คูเปอร์

51

3914

เด็กชาย

เมธาวิน

เอกวรกิตติคุณ

จอร์เเดน

52

3928

เด็กชาย

เมธาวิชย์

วินัยจรูญ

เชลโล่

53

อป.3805

เด็กชาย

รวินท์ธรณ์

ลิมพะสุต

เหม

54

อป.3810

เด็กชาย

จิรภีมม์

ศรีสุวนันท์

บีม

55

อป.3905

เด็กชาย

สรวิศ

พันธุ์สังวร

เปปเปอร์

56

อป.3935

เด็กชาย

ธนาธิป

 สิริทรัพย์ทวี

วิน

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ปีการศึกษา2565

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3816

เด็กหญิง

วิรินทร์รตา

เหล่าศิริรัตน์

บีน่า

2

อป.2/8

เด็กหญิง

ณัฏฐ์ธพิชา

ฉัตรแก้วมณี

นาวา

3

อป.2/8

เด็กชาย

รุจรวิศร์

ภูอิสระกิจ

ปวาล

4

อป.3/8

เด็กหญิง

จาณีณ

ว่องตระกูล

จีณ

5

อป.3/9

เด็กชาย

ภัทร

สิทธิพรหม

เคน