สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

School Visit by S Cool Zone

YouTuber รายการ S Cool Zone ได้เข้าถ่ายทำกิจกรรม เนื้อหาหลักสูตร และบรรยากาศของโรงเรียน ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

https://www.youtube.com/watch?v=UIojaPPNQ40

a