สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

วัน เวลาในการรับชุดนักเรียนของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

SANGSOM  KINDERGARTEN  

แจ้งเตือนวัน เวลาในการรับชุดนักเรียนค่ะ

ขอความกรุณานำสำเนาเอกสารการรับชุดนักเรียนซึ่งแสดงความจำนงเรื่องขนาดและจำนวนชุดนักเรียนมารับชุดนักเรียนในวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดด้านล่างนี้ค่ะ (กรณีซื้อชุดนักเรียนเพิ่ม กรุณานำ Pay in การชำระเงินผ่าน APP.ในโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่อง ATM / CDM ที่ธนาคาร มาเป็นหลักฐาน) 

โรงเรียนงดรับเงินสดค่ะ

ชั้นเรียน

วันที่รับชุดนักเรียน

เวลา

อ.1/1

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

9:00 – 10:30 น.

อ.1/2

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

10:30 – 12:00 น.

อ.1/3

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

9:00 – 10:30 น.

อ.1/4

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

10:30 – 12:00 น.

K.1/5

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

9:00 – 10:30 น.

K.1/6

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

10:30 – 12:00 น.

K.1/7

วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2567

9:00 – 10:30 น.

K.1/8

วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2567

10:30 – 12:00 น.

K.1/9    

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

9:00 – 10:30 น.

K.1/10

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

10:30 – 12:00 น.

การเปลี่ยนขนาดชุดนักเรียนจากที่ท่านกรอกไว้มีค่าดำเนินการในการปรับสต็อกตัวละ 30 บาท ค่ะ

*หมายเหตุ: โรงเรียนให้ชุดนักเรียน 3 ชุด ชุดพละ 1 ชุด (กางเกงพละขาสั้น-กางเกงพละขายาว) และชุดคลุมว่ายน้ำฟรี

- ขอความกรุณานำปากกาส่วนตัวมาเพื่อลงชื่อรับชุดนักเรียน กรุณาใส่หน้ากากอนามัย และรับชุดนักเรียนที่ลานข้างห้องธุรการ ขอบพระคุณค่ะ

- ในวันที่รับชุดนักเรียนขอความกรุณางดเล่นสนาม และกรุณางดเดินเข้าไปที่อาคารเรียน เนื่องจากเป็นวันธรรมดาซึ่งมีนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติค่ะ