มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร
รับสมัครนักเรียน

 

 

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (เต็มแล้ว รับสำรอง)

 

 

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2561-15 ธ.ค. 2562)

 

 

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2562-15 ธ.ค. 2563)

 

 

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2563-15 ธ.ค. 2564)

 

 

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2568 ( นร.เกิด 15 ธ.ค. 2564-15 ธ.ค. 2565)

 

รับระเบียบการ และจอง Online ที่ Email : montirathavisin@yahoo.com หรือ

 

 

ติดต่อที่โรงเรียนอนุบาลแสงโสม ประชาชื่น  02-585-6433, 02-585-5316, 02-910-0300 และ

081-845-2452

ติดต่อโรงเรียนอนุบาลแสงโสม สัมมากร  02-954-4722 และ 02-954-4723

 

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่ายนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

4. รูปถ่ายผู้ปกครอง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

5. แผนที่บ้าน กรณีใช้รถโรงเรียน

6. สำเนาบัตรประชาชนบิดาหรือมารดา

 

รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา