มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

เปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบตัว ผู้ปกครองยื่นเอกสาร

 

วันพุธที่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2564

เรื่อง      เปลี่ยนกำหนดการมอบตัว - ยื่นเอกสารนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

เรียน     ท่านผู้ปกครองที่นับถือ ทราบ

            เนื่องจากสถานการณ์ยังคงเฝ้าระวังโควิด 19 ดังนั้นในวันมอบตัวทางโรงเรียนจะนัดลองชุดนักเรียน และพบคุณครูประจำชั้นในภายหลัง แต่ถ้าท่านใดสะดวกให้นักเรียนทาบ หรือลองชุดนักเรียนก็สามารถพานักเรียนมาได้ค่ะ

            เพื่อลดความหนาแน่น และเว้นระยะห่าง จึงขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการยื่นเอกสารซึ่งมีการเพิ่มวันตามตารางด้านล่าง ขอความกรุณาผู้ปกครอง 1 ท่าน เข้ายื่นเอกสารสำคัญทั้งหมดที่โรงเรียน ได้แก่ใบสมัครเรียนซึ่งได้ส่งให้ท่านแล้วทางไปรษณีย์ (กรุณากรอกข้อมูล) และยื่นเอกสารต่างๆที่แจ้งไว้ด้านล่างในใบสมัคร ได้แก่

      - สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

      - สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

      - สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

      - สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

      - รูปถ่ายนักเรียน บิดา และมารดา ขนาดใดก็ได้

            พร้อมรับอุปกรณ์ของนักเรียน

            *ขอความกรุณานำปากกาส่วนตัวมาเพื่อลงชื่อรับอุปกรณ์ กรุณาใส่หน้ากากอนามัย พร้อมวัดอุณหภูมิ และ Scan "ไทยชนะ" ก่อนเข้าโรงเรียน ขอบพระคุณค่ะ *คุณครูและพนักงานที่โรงเรียนอนุบาลแสงโสมทุกคนได้ฉีดวัคซีนแล้ว

กำหนดการยื่นเอกสาร มีดังนี้

ชั้นเรียน

วันที่มอบตัว

เวลามอบตัว

อ.1/1

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

9:00 – 12:00 น.

อ.1/2

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

13:00 – 16:00 น.

อ.1/3

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

9:00 – 12:00 น.

อ.1/4

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

13:00 – 16:00 น.

อ.1/5

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

9:00 – 12:00 น.

K.1/6

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

13:00 – 16:00 น.

K.1/7

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

9:00 – 12:00 น.

K.1/8

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

13:00 – 16:00 น.

K.1/9

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

9:00 – 12:00 น.

อ.1/10

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

13:00 – 16:00 น.

*กรณีท่านไม่สะดวกมาในวันดังกล่าว สามารถนัดเข้ามาในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย. 64 และวันอาทิตย์ที่14พ.ย. 64 ได้ โดยโทรศัพท์นัดได้ที่แผนกธุรการ 02–585–6433, 02-585-5316, 02-910-0300 

อ่านข่าวอื่นๆ »
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา