มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

กำหนดการรับชุดนักเรียนของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (เปลี่ยนแปลง)

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลาในการรับชุดนักเรียนค่ะ

ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองนำสำเนาเอกสารการรับชุดนักเรียนมาด้วยค่ะ ท่านที่มีความประสงค์แจ้งเรียนซัมเมอร์ หรือเรียนพิเศษ - บริการพิเศษต่างๆเพิ่มเติม กรุณาแจ้งที่ธุรการค่ะ

ชั้น

วันที่รับชุดนักเรียน

เวลาที่รับชุดนักเรียน

อ.1/1

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

10:00 – 11:30 น.

อ.1/2

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

10:00 – 11:30 น.

อ.1/3

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

10:00 – 11:30 น.

อ.1/4

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

10:00 – 11:30 น.

อ.1/5

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

10:00 – 11:30 น.

อ.1/6

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

10:00 – 11:30 น.

K.1/7

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

10:00 – 11:30 น.

K.1/8

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

10:00 – 11:30 น.

K.1/9

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

10:00 – 11:30 น.

อ.1/10

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

10:00 – 11:30 น.

 

*ผู้ปกครองทุกท่านกรุณาสวมหน้ากากอนามัย สแกนไทยชนะ และรับชุดนักเรียนที่ลานข้างห้องธุรการค่ะ 

ขอบพระคุณค่ะ

อ่านข่าวอื่นๆ »
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา