มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

HESS International Education Organizationประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงานอนุบาลแสงโสม

HESS International Education Organization ประเทศไต้หวัน ซึ่งมีโรงเรียนอนุบาล 72 โรงเรียนในประเทศไต้หวัน และมีโรงเรียนอนุบาลในประเทศจีน สิงคโปร์ และเวียตนาม ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนอนุบาลแสงโสม โดยเน้น IEP. ซึ่งมี Native English Speaking Teacher เป็น Homeroom teacher ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าระดับปฐมวัย และครูผู้สอนระดับปฐมวัย เพื่อให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยได้เรียนรู้ทักษะ กระบวนการและวิธีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงสุด ซึ่งได้ชมกิจกรรมต่างๆ เช่น Science class / Conversation classMusic class / Chinese class / Creative drawing wall activity / Art class

 

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนอนุบาลแสงโสมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะคุณครู HESS International Education Organization ประเทศไต้หวัน

 

อ่านข่าวอื่นๆ »
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา