มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

บ.รักลูกกรุ๊ป พาชมกิจกรรมการเรียนอนุบาลแสงโสม 18 ก.ค. 62

 บ.รักลูกกรุ๊ป พาชมกิจกรรมการเรียนอนุบาลแสงโสม 18 ก.ค. 62

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด www.rukluke.com ได้เข้าสัมภาษณ์ อาจารย์ มณฑิรา ทวีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแสงโสม เรื่องการพัฒนาหลักสูตร การเปิดสอนหลักสูตร Intensive English Program (I.E.P.) ซึ่งมี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้นคู่กับครูไทยและสัมภาษณ์เกี่ยวกับปรัชญาของโรงเรียนคือ "สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มรรยาทนั้นงดงามสมตามวัย"  เน้นให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข และมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นกระบวนการเรียนการสอนให้สนุกสนาน ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยน่าสนใจ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน นักเรียนได้ลงมือทำเองจากของจริง เพื่อให้เข้าใจเนื้อหา และเรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินทางโรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนครบทุกด้านทั้งสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม

และทางทีมงานรักลูกได้บันทึกภาพบรรยากาศกิจกรรม การเรียนการสอนที่น่าสนใจ เช่น โครงการเสียงตามสายภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ การวิ่งเล่นเนินสนามหญ้าสัมผัสธรรมชาติ วาดภาพที่กำแพงสร้างสรรค์ Physical Education วิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร เรียนเมโลเดี้ยน – ดนตรีโคได Science หลักสูตร Intensive English Program ซึ่งมี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้นคู่กับครูไทย นักเรียนทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและได้ความรู้

 

 

อ่านข่าวอื่นๆ »
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา