มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

บ.รักลูกกรุ๊ป พาชมกิจกรรมการเรียนอนุบาลแสงโสม 24 พ.ค.61

 บ.รักลูกกรุ๊ป พาชมกิจกรรมการเรียนอนุบาลแสงโสม24 พ.ค. 61

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด www.rukluke.com ได้เข้าสัมภาษณ์ อาจารย์ มณฑิรา ทวีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแสงโสม เรื่องการพัฒนาหลักสูตร การเปิดสอนหลักสูตร Intensive English Program (I.E.P.) ซึ่งมี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้นคู่กับครูไทย และสัมภาษณ์เกี่ยวกับปรัชญาของโรงเรียนคือ "สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มรรยาทนั้นงดงามสมตามวัย"  เน้นให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข และมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นกระบวนการเรียนการสอนให้สนุกสนาน ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยน่าสนใจ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน นักเรียนได้ลงมือทำเองจากของจริง เพื่อให้เข้าใจเนื้อหา และเรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนครบทุกด้านทั้งสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม

และทางทีมงานรักลูกได้บันทึกภาพบรรยากาศกิจกรรม การเรียนการสอนที่น่าสนใจ เช่น การเรียน Phonics / Conersation / Mathematics หลักสูตร Intensive English Program ซึ่งมี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้นคู่กับครูไทย การวิ่งเล่นเนินสนามหญ้าสัมผัสธรรมชาติ การเล่นห้องนุ่มนิ่ม (ห้องหนูน้อยพาเพลิน) เรียนดนตรีโคไดฟังนิทานดนตรี การเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ บูรณาการวิทยาศาสตร์ประกอบอาหารของชั้นอ.3 เมนู “ขนมกล้วยๆ” การเรียนคอมพิวเตอร์ บูรณาการวิทยาศาสตร์ประกอบอาหารของชั้นอ.1 เมนู “สายบัวผัดไข่” และการเล่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง นักเรียนทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

 

อ่านข่าวอื่นๆ »
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา