มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น  /  มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

บรรยากาศการแสดงประจำปีชุด “อยากโดนเป็นเจ้าของ” และนิทรรศการโครงงานเรื่อง “พืชกินหัว” ของห้องอนุบาล 2/4วันที่ 20พ.ย. 60

บรรยากาศการแสดงประจำปีชุด "อยากโดนเป็นเจ้าของ" 

และนิทรรศการโครงงาน เรื่อง "พืชกินหัว"

ชั้นอนุบาล 2/4  วันที่ 20 พ.ย. 60

         โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้นักเรียนทุกคนได้แสดงงานประจำปีเพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักเรียนและนักเรียนได้ทำโครงงานหรือ Project Approach เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่อยากจะเรียน ได้เรียนรู้ระบบประชาธิปไตย  และได้ลงมือทำเองจากของจริง ผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลิน  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงงาน คุณครูจะจัดนิทรรศการโครงงานเพื่อแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียน ทางโรงเรียนได้เชิญท่านผู้ปกครองมาชมนิทรรศการโครงงาน ชมกิจกรรมต่างๆที่บุตรหลานทำ และร่วมทำกิจกรรมกับบุตรหลาน  ท่านผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนชื่นชอบและมีความสุขมากค่ะ

 

อ่านข่าวอื่นๆ »
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา