มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร
22 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้นักเรียนได้ทำโครงงานหรือ Project Approachเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือ...
22 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้นักเรียนทุกคนได้แสดงงานประจำปีเพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักเรียนและ...
21 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้นักเรียนได้ทำโครงงานหรือ Project Approachเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือ...
21 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้นักเรียนทุกคนได้แสดงงานประจำปีเพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักเรียนและ...
20 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้นักเรียนได้ทำโครงงานหรือ Project Approachเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือ...
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา