สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2561

รวม56 คน(สถิติใหม่)  จากนักเรียนที่ไปสอบ200 คน

ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3110

เด็กชาย

ธนกฤต

โฆษิตสกุล

บิ๊กเบน

2

3202

เด็กหญิง

สุพัชรี

บุตรทา

ไอริน

3

3210

เด็กหญิง

อติชญา

วงศ์ปรีชากร

อะนะ

4

3211

เด็กหญิง

อัณณ์ภิศา

อิสระเสนีย์

เอม

5

3218

เด็กหญิง

พรนภัส

แสวงวัฒนาทรัพย์

พราว

6

3220

เด็กหญิง

เอวา

อาชวุฒิกุลวงศ์

เอวา

7

3225

เด็กชาย

ปธาน

สมสืบสกุล

ดอน

8

3227

เด็กหญิง

ณฤตษา

สุดประเสริฐ

พิตต้า

9

3232

เด็กหญิง

พัทธนันท์

กิจธนไพบูลย์

นาโน

10

3234

เด็กชาย

เต็มสิน

ออมทวีพูนทรัพย์

เต็ม

11

3235

เด็กชาย

กันต์ธนิท

กาญจนคช

โซมะ

12

3239

เด็กหญิง

ณัชชา

ฬียาพรรณ

ปอ

13

3304

เด็กชาย

ณภพ

พันธบุตร

อั่งเปา

14

3305

เด็กหญิง

ณัชชา

ยอดอภิกุล

เฟย์รี่

15

3309

เด็กหญิง

จอมขวัญ

รอดนิล

บัว

16

3313

เด็กหญิง

นิพิชฌน์ชา

ชนะรัตน์

วาซี่

17

3325

เด็กชาย

พีรดลศ์

บางเลา

เอิร์ท

18

3402

เด็กหญิง

พิชญาณัชช์

โชติสวัสดิ์

ปัณณ์

19

3403

เด็กชาย

พิชญณัฐฐ์

โชติสวัสดิ์

ปุณณ์

20

3404

เด็กหญิง

กัญชริญา

รัตโนดม

อิ๊นซ์

21

3405

เด็กหญิง

วัศยา

โชติกะคาม

แฟรี่

22

3408

เด็กหญิง

อุรัสยา

พุทธฤดีสุข

อัญญ่า

23

3412

เด็กชาย

นนทพัทธ์

อัศวเลิศกมล

แม็ค

24

3413

เด็กหญิง

เอมิกา

ศิริอัครลาภ

เอมิ

25

3422

เด็กหญิง

บัววิมุธร์

ไตชิละสุนทร

ใยบัว

26

3424

เด็กชาย

ณิชพน

ทวีมา

กาย

27

3433

เด็กชาย

เจตริน

แซ่เฮ้ง

จัสติน

28

3435

เด็กหญิง

ณภัทร

สุริยาศศิน

พิณ

29

3438

เด็กหญิง

สิชา

บัวบำเพ็ญ

สโนว์

30

3601

เด็กหญิง

ปริมญาดา

เกตุสม

ปริม

31

3603

เด็กหญิง

พาทินวรินทร์

เกื้อก่อบุญ

ออออ

32

3611

เด็กหญิง

ณีณฎา

ภมรปฐมกุล

นีน่า

33

3701

เด็กหญิง

รมิดา

จิตต์ปิยะมิตร

ซาวด์

34

3705

เด็กชาย

ภากร

แก้วทิพากร

ลุค

35

3710

เด็กหญิง

อังคนา

อัคราสรณีย์

เพลง

36

3717

เด็กหญิง

ปิยนุช

ปัญจพรผล

ไอศ์

37

3718

เด็กหญิง

ฉัตราภรณ์

ชาญกิจวรากุล

เปญ่า

38

3720

เด็กหญิง

ณัชชา

สังข์อ่อง

ณัชชา

39

3804

เด็กหญิง

จันทร์ณภัทร

เหลืองสุนทร

มาลิน

40

3806

เด็กชาย

ธนพัสส์

วงศ์ศรีชลาลัย

ยีนส์ ยีนส์

41

3811

เด็กหญิง

ณิชา

สังข์อ่อง

ณิชา

42

3832

เด็กชาย

ดนัยพัชร

ทองสุข

พีซ

43

3836

เด็กหญิง

ณัฐกฤตา

จงใจ

ตังค์

44

3902

เด็กชาย

ธนเดช

ศรีแพงแสน

จุนซา

45

3909

เด็กหญิง

นันท์นภัสร์

ลิ่วลักษณ์

ทับทิม

46

3913

เด็กหญิง

อันยานัส

ฉัตรมหากุลชัย

อันยา

47

3919

เด็กชาย

ธนกฤต

กลิ่นเกษร

ฟ็องซ์

48

3922

เด็กชาย

ธรรม

หอมลออ

ธรรม

49

3924

เด็กหญิง

กรรญพร

ศิริบำรุงวงศ์

กิ๊งกิ๊ง

50

3928

เด็กชาย

ภาณุพงศ์

อุปลาคม

ยูตะ

51

3931

เด็กหญิง

ศศิณภัทร์

เกียรติธีรพงศ์

แตมแตม

อนุบาลแสงโสม (สัมมากร)

52

อป.3804

เด็กหญิง

เอเวอลีน

รัชตะทรัพย์

อีฟ

53

อป.3838

เด็กหญิง

สุรภา

ไชยยายงค์

อิงอุ่น

54

อป.3001

เด็กหญิง

วรรณวนัช

แก้วอ่อน

ดาต้า

55

อป.3019

เด็กชาย

สิริกร

ทองนวล

ปุณณ์

56

อป.3032

เด็กชาย

ศุภกร

พรหมทวีพูน

เพชร

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2561

(International Program)

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3501

เด็กหญิง

ชญ์ณิภาส์

สุวรรณนิพนธ์

แบ่งปัญญ์

2

3502

เด็กหญิง

ชญ์ณมนต์

สุวรรณนิพนธ์

แบ่งปุญญ์

3

3724

เด็กหญิง

จรรยกร

วานิชชา

ต้นหอม

4

2814

เด็กหญิง

ณิรดา

วงศ์ธีเรศ

ยี่หวา

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2561

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3121

เด็กชาย

เตธรรศ

โสมะบุตร์

เตเต้

2

3201

เด็กชาย

ปุณณวิทย์

แก้วตา

คอตต้อล

3

3216

เด็กหญิง

ณัฏฐ์ณริน

สุนทรพิพิธ

เพิร์ลลี่

4

3316

เด็กหญิง

ณริฐา

ตันติพจน์

จีณณ์

5

3519

เด็กหญิง

ปุญญิศา

ศิริยงค์

เกน

6

3605

เด็กชาย

ภัทรพล

วนิชวัฒนะ

ภัทร

7

อป.3813

เด็กชาย

บรมธรรม

พึ่งน้อย

เบญจ์

8

อป.3908

เด็กหญิง

ณัฐฐวีร์

ชัยเดช

เบล

9

อป.3922

เด็กชาย

ปัณณพัฒน์

ทองเจริญ

ไพร์ซ

 

 

สื่อวีดิทัศน์ แนะนำ

ผลสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลวันที่ 3 เมษายน 2564
นักเรียนจากอนุบาลแสงโสม สอบได้ 52 คน 
จากนักเรียนอนุบาลแสงโสมที่ไปสอบ 198 คน

ผลการจับสลากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ 20 คน


ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ


 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2566
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2562-15 ธ.ค. 2563) เต็มแล้ว รับสำรอง

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2567
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2563-15 ธ.ค. 2564)  

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2568
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2564-15 ธ.ค. 2565)

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2569
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2565-15 ธ.ค. 2566)

ระเบียบการและจองออนไลน์

เปิดให้ชมโรงเรียนและลงทะเบียนจองที่เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-16:00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 10:00-16:00 น. 

(เข้าชม รร. กรุณาส่งผลตรวจ ATK ก่อนเข้ารร.)

จัดการเรียนการสอน Onsite แบบ New normal มีการตรวจ ATK ทุกคนในรร.สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และใส่หน้ากาก 100% คุณครูและพนักงานทุกคนของโรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

จดหมายข่าว

ภาพกิจกรรม

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png6.png6.png2.png0.png2.png
วันนี้223
อาทิตย์นี้2771
เดือนนี้12466
รวม166202

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน